Jak poprawnie wypełnić wniosek do loterii wizowej USA?

loteria wizowa zielona karta

Od 7 października do 10 listopada możesz zgłosić swoją chęć do wzięcia udziału w amerykańskiej loterii wizowej. Jeśli Ci się powiedzie to w maju 2021 roku dowiesz się czy zostałeś zakwalifikowany do dalszego etapu weryfikacji, w efekcie którego możesz otrzymać zezwolenie na pobyt stały, czyli tzw. zieloną kartę. Departament Stanu USA, który jest organizatorem tej […]