POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA COOKIES

Drogi Użytkowniku,

Poniżej znajduje się polityka prywatności obowiązująca w firmie Salon Podróży i należącym do niej serwisie www.salonpodrozy.pl

Informacje ogólne

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach na jakich się to odbywa po dniu 25 maja 2018 roku.

Administratorem danych osobowych jest

Tomasz Marciniec działający pod firmą Salon Podróży  z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej (33-20) ul. Sucharskiego 7, posiadający numer  NIP 8711512170 oraz REGON 12002316 (dalej: Firma)

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Salon Podróży Tomasz Marciniec z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej (33-200) ul. Sucharskiego 7 przetwarza Państwa dane osobowe w imieniu i na rzecz Touroperatorów, w celu realizacji usług turystycznych. Ponadto, Firma jest administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych  w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane do Firmy oraz w celu oferowania przez Firmy swoich usług i produktów.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane I tak:

 • w celu realizacji usług turystycznych – do upływu okresu przedawnienia, chyba że wszczęto postępowanie to do jego prawomocnego zakończenia;
 • w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania – do czasu wyczerpującego udzielenia odpowiedzi;
 • w celu oferowania swoich usług i produktów – do czasu aż w ofercie Firmy będą znajdowały się usługi i produkty takie same albo podobne do tych, który wyrażali Państwo zainteresowanie.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy – wówczas stosujemy przy takim przekazywaniu mechanizmy zapewniające odpowiednie środki ochrony takie jak standardowe klauzule umowne lub wiążące reguły korporacyjne.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski. Państwa dane mogą być też przetwarzane na podstawie zgody, o ile taką zgodę Państwo wyrazicie.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Firmę do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Firma  realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – Skontaktuj się z nami.

POLITYKA COOKIES

W celu udostępnienia możliwości korzystania ze strony portalu używamy plików cookies. Informujemy, jakie pliki cookies będą przechowywane. W każdej chwili możesz zmienić te ustawienia w przeglądarce. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na poprawne działanie portalu internetowego.

Co to jest plik cookie?
Pliki cookies popularnie zwane „ciasteczkami” są niewielkimi, zawierającymi informacje plikami tekstowymi, wysyłanymi przez serwer www i zapisywanymi po stronie użytkownika na komputerze, laptopie, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu podczas przeglądania stron internetowych. Przeglądarka przesyła zawarte w plikach cookies informacje, zapisane np.: na dysku twardym, z powrotem do strony odwiedzanej lub do innej strony internetowej, która rozpoznaje dany plik cookie, po każdej kolejnej wizycie na danej stronie. Parametry tych plików umożliwiają odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pozwala to danej stronie internetowej rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić dopasowaną do preferencji stronę internetową. „Ciasteczka” są najczęściej stosowane w przypadku stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających oraz zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz niepowtarzalny numer.

Należy pamiętać, że cookies:

 • nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość,
 • nie są szkodliwe i nie wpływają na sposób działania urządzeń,
 • nie powodują zmian w konfiguracji urządzeń ani w oprogramowaniu,
 • domyślne parametry cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

W jakim celu są stosowane pliki cookies?

 • ułatwiają korzystanie z serwisu internetowego,
 • pamiętają ustawienia użytkownika i indywidualne preferencje,
 • służą do prowadzenia statystyk oglądalności poszczególnych stron,
 • zawierają informacje o historii łączności użytkownika ze stroną www,
 • wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów.

Jak zarządzać plikami cookies?
W dowolnym momencie można zmienić ustawienia, usuwać i wyłączać pliki cookies. Wystarczy tak ustawić przeglądarkę, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Warto jednak pamiętać, że nieakceptowanie „ciasteczek” może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony www. Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies. Ustawienia przeglądarki mogą też blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesyłaniu na urządzenie użytkownika. Jeżeli pozostawi się „ciasteczka” włączone, należy pamiętać o wylogowaniu się po zakończeniu pracy na komputerze. Warto również pamiętać, że efektem zmiany ustawień przeglądarki, w zależności od wybranych opcji, może być brak możliwości korzystania z usług lub funkcji dostępnych na stronie www., w szczególności wymagających logowania.

Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich?
Korzystając z Portalu możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter, a także od firm realizujących na stronach Portalu kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

Szczegółowe informacje, jak to zrobić, znajdują się na stronach internetowych twórców przeglądarek internetowych oraz np. na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl